Az adatbázisban
2031 darab
településcímer található.

A heraldika.hu website kialakítása
az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
SZT-IS-7 pályázat támogatásával történt!